Download reparatie voorwaarden in pdf

U bent zelf verantwoordelijk voor een backup van u toestel en bestanden, indien mogelijk altijd een data backup maken voordat u het toestel brengt ter reparatie. HighTechComputers is NIET aansprakelijk voor verlies van DATA /  Bestanden of gegevens.


Reparatie Voorwaarden

Voorwaarden

U gaat akkoord met deze voorwaarden:

Reparatie risico’s

Elektronische reparaties zijn onvoorspelbaar. Uw apparaat is mogelijk niet meer te repareren of kan tijdens de reparatie permanent worden beschadigd en onbruikbaar worden. Componenten van printplaten verslechteren in de loop van de tijd en kunnen zonder waarschuwing defect raken, vooral bij apparaten met vloeistofschade waar componenten na verloop van tijd kunnen kortsluiten, oxideren, corroderen en roesten.

Bij reparaties aan apparaten met vastgelijmde schermen, zoals iPads, moet het scherm worden losgewrikt om toegang te krijgen tot interne componenten. Schermen zijn erg kwetsbaar en kunnen barsten of breken tijdens het wrikken. We hebben veel ervaring en het risico op schermbreuk is minimaal, maar glas kan breken en er zijn risico’s.

Touch id / Face id op Apple-apparaten kan tijdens reparatie mislukken en onbruikbaar worden geacht. Hoewel dit niet gebruikelijk is, kan het gebeuren afhankelijk van de toestand van het apparaat.

Geïntegreerde GPU op laptops en AIO-computers kan zonder waarschuwing uitvallen, vooral op oudere apparaten zoals Macbooks/iMacs uit 2011. HP, Dell, Toshiba en andere apparaten met bekende GPU-problemen van elk merk en model.

Schattingen

Hoewel we proberen zo grondig mogelijk te zijn met alle schattingen, kunnen we niet garanderen dat onze schatting allesomvattend en definitief is. Vaak is het erg moeilijk of onmogelijk om elk probleem met een apparaat te identificeren totdat er wat werk is verricht. Onze schattingen kunnen evolueren of veranderen tijdens het onderhoud van uw apparaat. Als onze technici de schatting moeten bijwerken, laten we u zo snel mogelijk weten dat we de service voortzetten. Alle wijzigingen MOETEN door u worden goedgekeurd voordat we verder gaan met enig werk. Onze aanvankelijke schatting blijft altijd geldig binnen de reikwijdte van de services waaraan deze oorspronkelijk was gekoppeld, hoewel we u kunnen informeren dat de oorspronkelijke service mogelijk overbodig is geworden of het probleem waarschijnlijk niet heeft opgelost.

Beperkte winkelgarantie

Wij bieden 30 dagen garantie op alle reparaties. Als om welke reden dan ook een probleem met de oorspronkelijke werkorder binnen 30 dagen terugkeert, zullen we de service zonder extra kosten opnieuw uitvoeren. Alle onderdelen die worden gebruikt om uw apparaat te onderhouden, hebben ook een garantie van 30 dagen vanaf de datum van de service. De garantie dekt geen problemen die zich binnen de garantieperiode kunnen voordoen en die geen verband houden met de uitgevoerde diensten of met het oorspronkelijke probleem of de geconstateerde en gerepareerde symptomen.

Garantie-uitsluitingen

– We bieden geen garanties of verrekening, expliciet of impliciet, voor een van de volgende zaken:

– Elke service waarbij onderdelen worden gebruikt die niet zijn aangeschaft via HighTechComputers.

– Eventuele softwareproblemen, waaronder het verwijderen van virussen, installatie van het besturingssysteem.

– Nieuwe symptomen/problemen die niet direct verband houden met de oorspronkelijke service binnen de garantieperiode van 30 dagen.

– Het installeren van nieuwe hardware of het wijzigen van bestaande hardware binnen de garantieperiode van 60 dagen maakt         HighTechComputers ongeldig.

Beperkte winkelgarantie

Herhaling van oorspronkelijke symptomen of problemen veroorzaakt door gebruikersfouten of nalatigheid in de garantieperiode van 30 dagen, inclusief maar niet beperkt tot fysieke schade (vallen, pletten, blootstelling aan extreme temperaturen), vloeistofschade (gemorst en onderdompeling in vloeistof van het apparaat), elektrische schade (onjuiste aarding, contact met slecht presterende of beschadigde elektrische netwerken) en schade veroorzaakt door installatie of gebruik van schadelijke softwarecomponenten (virussen, malware, spyware), maakt de HighTechComputers beperkte winkelgarantie ongeldig

OPMERKING: Als er binnen de garantieperiode fysiek met uw apparaat is geknoeid of het beschadigd is, is de beperkte garantie van HighTechComputers ongeldig. Dit omvat maar is niet beperkt tot gebarsten schermen, deuken in de behuizing, interne schade die niet aanwezig was op het moment van oorspronkelijke reparatie, pogingen om het apparaat te openen of aan te passen, het gebruik van niet-originele oplaadkabels om uw apparaat op te laden, of enige andere handeling, per ongeluk of opzettelijk, waardoor onze reparatie zou kunnen mislukken.

Sommige services die door HighTechComputers worden uitgevoerd, kunnen de garantie van uw fabrikant ongeldig maken. Door service van HighTechComputers te accepteren, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het ongeldig maken van de garantie van fabrikant of waar u het gekocht heeft.

Garantiereparaties

Als uw apparaat binnen 60 dagen vanaf het moment dat u het apparaat heeft ontvangen defect raakt, voeren we de reparatie opnieuw uit zonder extra kosten voor u. Het probleem moet betrekking hebben op de oorspronkelijke werkorder. Als het probleem geen verband houdt, wordt u op de hoogte gebracht van de reparatiekosten voordat we verder gaan met de reparatie. Er worden geen terugbetalingen gedaan voordat we de reparatie opnieuw proberen, zodat we de geldigheid van de claim kunnen verifiëren. Restitutie vindt alleen plaats als we uw apparaat niet kunnen repareren minus de kosten voor reparatiepogingen en retourzending. Zie het gedeelte over kosten voor reparatiepogingen van onze voorwaarden voor meer details. Als uw apparaat in aanmerking komt voor reparatie onder garantie, bent u verantwoordelijk voor het terugzenden van het apparaat naar ons en vergoeden wij de retourzending.


Schatting en reparatietijd

We zijn trots op de snelheid van onze reparaties, maar veel van de factoren die de duur van uw reparatie bepalen, liggen buiten onze controle. Daarom zullen we proberen uw apparaat zo snel mogelijk te repareren in de volgorde waarin het is ontvangen. Veel van onze reparaties zijn binnen 48 uur voltooid, maar we kunnen niet garanderen hoe lang de service duurt. Alle verwijzingen naar servicetijden op onze website of in promotiemateriaal zijn onze beste schattingen op basis van eerdere ervaringen en zijn niet bedoeld om een ​​exact tijdsbestek weer te geven of enige garantie voor servicetijd te bieden.

Procedure voor vervangende onderdelen

Als een service onderdelen vereist om te voltooien, nemen we contact met u op en informeren u over de noodzaak voordat we onderdelen bestellen. We zullen uitleggen welk onderdeel nodig is, waarom het nodig is, eventuele bijbehorende kosten en een schatting geven van wanneer het onderdeel waarschijnlijk zal aankomen. Omdat verzendtijden buiten onze controle liggen, is onze schatting een beste schatting en is het niet bedoeld om aankomst op een specifieke tijd te garanderen. Als u uw apparaat wilt vasthouden totdat de onderdelen binnen zijn, is een aanbetaling van 50% van de kosten van de bestelde onderdelen vereist. HighTechComputers zal in het algemeen geen gebruik maken van onderdelen die niet door HighTechComputers zijn gekocht. Dit komt doordat we niet kunnen verifiëren dat de onderdelen functioneel zijn en goed passen bij uw apparaat. Alle vervangende onderdelen die niet door HighTechComputers zijn geleverd, vallen niet onder enige vorm van garantie of verzekering, behalve die door de fabrikant van het onderdeel wordt aangeboden. Door uw eigen onderdelen te leveren, erkent u dat u begrijpt en ermee instemt dat al het werk dat wij leveren niet wordt gedekt door HighTechComputers beperkte winkelgarantie of enige andere garantie of verzekering, expliciet of impliciet. U stemt er ook mee in af te zien van elke aansprakelijkheid voor schade aan uw apparaat veroorzaakt door defecte onderdelen of andere incompatibiliteiten van onderdelen.

Kosten voor reparatiepoging

We brengen kosten in rekening voor reparatiepogingen voor de meeste apparaten waarbij moederbord reparaties, gegevensherstel of apparaten met eerdere reparatiepogingen zijn betrokken. Als de reparatie niet succesvol is of gegevensherstel niet mogelijk is, of als er eerder aan het apparaat is gewerkt voordat het in onze winkel arriveerde, worden er reparatiekosten in rekening gebracht variërend van € 10 tot    € 25 euro om de tijd die aan uw apparaat is besteed te dekken.

Gegevens

HighTechComputers garandeert niet de beveiliging of veiligheid van uw gegevens. Hoewel we alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de integriteit van uw gegevens niet wordt aangetast, kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor gegevens die verloren zijn gegaan als gevolg van services die door HighTechComputers worden uitgevoerd.

Als we ons ervan bewust zijn dat een procedure kan leiden tot gegevensverlies, zullen we u informeren over de mogelijkheid, welke gegevens kunnen worden beïnvloed en bieden we aan om tegen een meerprijs een back-up van uw gegevens te maken. Vanwege de complexe aard van elektronische apparaten kunnen we echter niet van tevoren voorspellen wat er in elke situatie met uw gegevens kan gebeuren. We raden u ten zeerste aan een back-up te maken van belangrijke bestanden en documenten voordat u uw apparaat aflevert of opstuurt voor onderhoud.

Ophaaltijdslimiet en opslag

Vanwege onze beperkte opslagcapaciteit bewaren we apparaten tot 60 dagen nadat we contact met je hebben opgenomen om je apparaat op te halen. Als we na de periode van 60 dagen niets van u hebben vernomen, beschouwen we uw apparaat als achtergelaten en heeft HighTechComputers het recht om het apparaat te verkopen om de servicekosten en onderdelen die zijn gebruikt om uw apparaat te repareren, terug te krijgen, of we zullen het apparaat recyclen als het is niet functioneel. We kunnen niet garanderen dat uw apparatuur niet wordt weggegooid na de eerste periode van 60 dagen, dus het is van cruciaal belang dat u uw apparatuur op tijd ophaalt of afspraken maakt met HighTechComputers om uw apparatuur op te slaan totdat u deze kunt ophalen. Als u afspraken maakt om na 60 dagen op te halen, wordt er € 25,- per maand voor opslag in rekening gebracht.

Door uw apparaat in te sturen, gaat u akkoord met de hier vermelde voorwaarden en begrijpt u de risico’s die hieraan verbonden zijn. U erkent ook dat HighTechComputers niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige schade die uw apparaat oploopt of gegevensverlies als gevolg van de reparatie. Als uw apparaat wordt ingeschakeld, raden we u ten zeerste aan een  back-up van uw gegevens te maken voordat u het naar ons verzendt

Model:

Probleem omschrijving:

Ik ga akkoord met deze voorwaarden hierboven.

Datum:

Naam volledig:

Handtekening:

Opsturen van het model kan naar:

HighTechComputers
Acacia 7
7742 RP Coevorden